Aktuelt

Resept og time til egne barn under 18 år

Det er  mulig å bestille resept og time til barnet når foreldre/foresatte registrerer sin egen e-post i journalen til barnet fra e-portal.

Elektronisk resept

Fastlegen kan kontrollere reseptene du har fra andre leger for å  unngå farlige medikamentkombinasjoner. Om du ikke ønsker en slik kontroll må du varsle legen din om det.

Gå til reseptoversikten din:

mineresepter