Personell

Hanna Moum, spesialist i allmennmedisin, tilstede alle dager utenom onsdager.

Michael Ulvan,   spesialist i allmenmedisin, tilstede alle dager utenom tirsdager.

Egil Storrusten, spesialist i allmennmedisin, tilstede alle dager utenom torsdager.

 

Legesekretærelever og bioingeniørstudenter har praksis hos oss  og veiledes av sekretærene.

Legesenteret erfarer at studentkontaktene er utbytterikt for både pasient, personell og student.